SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. RED. JANA CISZEWSKIEGO
W WALEŃCZOWIE

Nasi nauczycieleDYREKTOR  SZKOŁY

mgr Dorota Pawelak

 

mgr Lidia Olszewska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Aneta Morawska – wychowanie fizyczne

mgr Renata Kotowicz - edukacja wczesnoszkolna, muzyka
mgr Renata Wypych - edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Gruca - edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Ociepka – historia, język polski, technika

mgr Elżbieta Cendal – przyroda, język polski, biblioteka

mgr Małgorzata Kalek – matematyka, informatyka

mgr Ewa Cer – język angielski

mgr Małgorzata Sławuta – język angielski

Bożena Pawełczak - religia

mgr Justyna Bronis - tyflopedagog