SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. RED. JANA CISZEWSKIEGO
W WALEŃCZOWIE

"Razem na święta"

W ramach akcji uczniowie naszej szkoły wzięli udział w następujących przedsięwzięciach:
  - Mikołajkowy koncert charytatywny w klubokawiarni "Alternatywa 21" prowadzonej przez Fundację "Oczami Brata" z Czestochowy, z którą współpracujemy. W koncercie wystąpiły uczennice: Sylwia Dądela i Wioletta Wójtowicz.
    -  Jasełka szkolne i spotkania opłatkowe w klasach.
    - Spotkanie opłatkowe połączone ze wspólnym śpiewaniem kolęd zorganizowane w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie, której podopieczni są uczniami naszej szkoły.

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
       21 listopada obchodziliśmy po raz pierwszy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości. W ramach obchodów przyznawane zostały dyplomy dla najsympatyczniejszejkoleżanki lub kolegi z klasy. Nominacji do nagrody dokonywali uczniowie poszczególnych klas z uzasadnieniem swojego wyboru. 
            Nagrodzonym gratulujemy.

Zabawa andrzejkowa

30 listopada odbyła się w naszej szkole zabawa andrzejkowa, którą zorganizowali uczniowie klasy czwartej oraz Samorząd Uczniowski.
        Andrzejki to jedyny w swoim rodzaju wieczór wróżb i przepowiedni. My również mogliśmy poznać przyszłość, którą przepowiadały nam nasze wróżki. Sprawdzaliśmy znaczenie cyfr urodzenia, przelewaliśmy wosk, mogliśmy również otrzymać tajemniczą sentencję na przyszłość.

Wystawa klocków Lego
            27 listopada 2018r. dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III byli na ogólnopolskiej wystawie klocków Lego. Mogli oni tam podziwiać wiele obiektów budowlanych skonstruowanych na podstawie projektów tworzonych przez specjalny program komputerowy. 
Wystawa obejmuje 12 stref tematycznych min.: Titanic zbudowany z pół miliona klocków w skali 1:25 budowla ma 11 metrów długości i blisko 3 metry wysokości; Wielką Strefę Star Wars; fascynujące modele ukazujące budowę układów i narządów wewnętrznych człowieka; Interaktywną Mapę Europy, która pokazuje granice państw, ich stolice, flagi, a także księstwa europejskie; Aleję Gwiazd Sportu; instrumenty muzyczne.
           Po zwiedzeniu dzieci przeszły do Strefy Zabawy- Duplo, gdzie przy stolikach mogły bawić się klockami. Wszyscy z bardzo wielkim zaangażowaniem zajęli się tworzeniem konstrukcji z klocków o różnej wielkości. Wycieczka ta dała dzieciom możliwość niezwykłej zabawy i dostarczyła im wiele atrakcji.

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Od lat Akademii Bezpiecznego Puchatka przyświeca ten sam, niezmienny cel – kształtowanie bezpiecznych postaw u jak największej liczby dzieci w całej Polsce. Dzięki realizacji programu przez nauczycieli, którzy od początku towarzyszą dzieciom w drodze wchodzenia w dorosłość, program Akademii może trafić wprost do najmłodszych uczniów. W ten sposób kolejni pierwszoklasiści dowiedzą się o potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa i poznają sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Akademia uczy najmłodszych podejmowania mądrych decyzji, a sam udział w programie to nic innego, jak inwestycja w bezpieczną przyszłość naszych dzieci. Aby pomóc maluchom uniknąć różnego rodzaju zagrożeń uczniowie klasy I zostali zgłoszeni do projektu "Akademia Bezpiecznego Puchatka". Jest to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do uczniów I klas szkół podstawowych. Organizowany jest we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologiii Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze. Celem Puchatkowego programu jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy, czy korzystania z Internetu. Szkoła otrzymuje specjalne, przygotowane przez metodyków, materiały edukacyjne, na podstawie których realizuje zajęcia o tematyce bezpieczeństwa oraz Certyfikat potwierdzający zaszczytny tytuł przynależności do „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.
            Od lat Akademii Bezpiecznego Puchatka przyświeca ten sam, niezmienny cel – kształtowanie bezpiecznych postaw u jak największej liczby dzieci 
w całej Polsce. Dzięki realizacji programu przez nauczycieli, którzy od początku towarzyszą dzieciom w drodze wchodzenia w dorosłość, program Akademii może trafić wprost do najmłodszych uczniów. W ten sposób kolejni pierwszoklasiści dowiedzą się o potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa i poznają sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Akademia uczy najmłodszych podejmowania mądrych decyzji, a sam udział w programie to nic innego, jak inwestycja w bezpieczną przyszłość naszych dzieci. Aby pomóc maluchom uniknąć różnego rodzaju zagrożeń uczniowie klasy I zostali zgłoszeni do projektu "Akademia Bezpiecznego Puchatka". Jest to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do uczniów I klas szkół podstawowych. Organizowany jest we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologiii Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze. Celem Puchatkowego programu jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy, czy korzystania z Internetu. Szkoła otrzymuje specjalne, przygotowane przez metodyków, materiały edukacyjne, na podstawie których realizuje zajęcia o tematyce bezpieczeństwa oraz Certyfikat potwierdzający zaszczytny tytuł przynależności do „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Pomagamy 

„Ten, kto naprawdę chce ci pomóc, pomoże ci czynem a nie słowami”

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego oraz Koła Wolontariusza, na terenie naszej szkoły trwają obecnie trzy akcje charytatywne : Góra Grosza, Nakrętkowa Częstochowa oraz zbiórka karmy dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie.
Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pod nazwą Góra Grosza. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Uczniowie i przedszkolaki nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.
Celem akcji „Nakrętkowa Częstochowa” jest przede wszystkim kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży (ale także osób dorosłych) - głównie odruchu sortowania odpadów, zachęcenie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz poszerzania wiedzy na temat ekologii, recyklingu i wykorzystania surowców wtórnych. Przy okazji pomagamy pięcioletniemu Jasiowi Kozakowi, który cierpi na wiele chorób wrodzonych.
W tym roku postanowiliśmy również pomóc bezdomnym zwierzętom ze schroniska w Częstochowie. Zbieramy głównie karmę oraz żwirek dla kotów.

Serdecznie zachęcamy do udziału w naszych akcjach charytatywnych 
i za każdą pomoc bardzo dziękujemy!

Wybór zawodu – trudna sprawa!

W dniu 14 listopada uczniowie z kl. VII i VIII brali udział w warsztatach w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku związanych z realizacją przez szkołę Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Podczas zajęć praktycznych - kulinarnych oraz fryzjerskich - uczniowie mieli okazję przekonać się, czy sprawdziliby się w tych zawodach. Mogli też wykazać się kreatywnością oraz pogłębić swoje zainteresowania. Warsztaty okazały się bardzo interesujące, cieszymy się, że mogliśmy w nich uczestniczyć. Być może będzie to wskazówka w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej

„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!”

      Pod takim hasłem odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia poświęcona doniosłemu wydarzeniu, jakim jest  100.  rocznica odzyskania przez  Polskę  niepodległości.             
      11 listopada  jest  to  dla  Polaków   jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Dzień ten ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937r. 
      Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla nas była to doskonała okazja, by przybliżyć dzieje ojczyste w inny sposób w formie turnieju szkolnego wzorowanego na programie „Kocham Cię, Polsko” z udziałem kl. VII i VIII. Podczas konkurencji uczniowie rozwiązywali różnorodne zadania związane z tym ważnym dla wszystkich Polaków wydarzeniem. Mogli wykazać się swoją wiedzą, ale także pomysłowością i poczuciem humoru.
      Całe wydarzenie było ciekawą lekcją historii dla wszystkich uczniów, szczególnie tych młodszych, którzy dopiero zaczynają poznawać dzieje naszego państwa. 


„Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”

     Te piękne słowa Jana Pawła II posłużyły jako nazwa projektu o charakterze edukacyjnym, w którym uczestniczyła nasza szkoła, a związany był z tegorocznymi obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego przygotowaniem i organizacją zajęły się: Delegatura w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Jasna Góra. Projekt realizowano przy wsparciu programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. Honorowy patronat nad nim objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Andrzej Duda. Projekt rozpoczął się 24 kwietnia 2018 roku a zakończył 4 listopada 2018 roku. Celem projektu było kształtowanie tożsamości narodowej oraz uświadomienie uczniom, że Częstochowa i Jasna Góra wpisały się w historię niepodległej Polski. Co ciekawe, jednym z założeń projektowych było zwrócenie uwagi na dzień 4 listopada 1918 roku, kiedy to Jasną Górę z rąk austriackich zaborców przejął kpt. Artur Wiśniewski. Po 123 latach niewoli po raz pierwszy przed bramą Sanktuarium polscy żołnierze zaciągnęli wartę honorową, a na jasnogórskiej wieży załopotały biało-czerwone flagi. Tym samym Jasna Góra, jako pierwsza, stała się „skrawkiem” wolnej Ojczyny, której niepodległość ogłoszono 11 listopada. W ramach działań projektowych cała społeczność szkolna uczestniczyła w wielu zadaniach edukacyjnych. Jednym z pierwszych był udział dyr. szkoły w uroczystej konferencji, która odbyła się 18 września 2018r w sali Św. Jana Pawła II na Jasnej Górze. Przedszkolaki brały udział w konkursie „Laurka dla Mojej Ojczyzny”. Wychowawcy klas przeprowadzili lekcje historii o jasnogórskim bohaterze - kpt. Arturze Wiśniewskim oraz Częstochowie i Jasnej Górze w czasie I wojny światowej. Wypracowane przez uczniów materiały posłużyły do przygotowania wystawy patriotycznej o okolicznościach przejęcia Jasnej Góry przez polskie oddziały. Braliśmy udział w akcji „100 życzeń na 100 lat dla niepodległej”, zorganizowane zostały warsztaty projektowe, których celem było udekorowanie maciejówek - czapek legionistów. Dyr. szkoły i kilku nauczycieli uczestniczyło w warsztatach tanecznych pt. „Taniec narodowy - polonez”. Wybrana grupa młodzieży z klas VII i VIII wraz z opiekunami brała udział w największym wydarzeniu, jakim było podsumowanie projektu w dniu 4 listopada 2018r., w postaci pikniku niepodległościowego, zorganizowanego na błoniach jasnogórskich. Uczniowie brali udział: we mszy św. za Ojczyznę z udziałem rodziny kpt. Artura Wiśniewskiego, korowodzie w rytmie poloneza, rekonstrukcji wydarzeń z 1918 r. oraz wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Udział naszej szkoły został doceniony przez organizatorów projektu przesłaniem gratulacji na ręce organu prowadzącego szkołę – Wójta Gminy Opatów p. Bogdana Sośniaka. 

Rekord dla niepodległej

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości cała społeczność naszej szkoły wzięła udział w akcji pt. „Rekord dla niepodległej” . Zdarzenie to odbył się 9 listopada 2018 r. o godz.11:11. Celem przedsięwzięcia było wspólne zaśpiewanie czterozwrotkowego hymnu narodowego. Inicjatywa została zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży. 

Wspólne odśpiewanie hymnu


Code Week 2018

Uczniowie naszej szkoły  uczestniczyli w Code Week Polska - czyli Europejskim Tygodniu Kodowania. Celem akcji jest popularyzacja i promocja nauki programowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasi uczniowie na zajęciach komputerowych i lekcjach informatyki doskonale sobie radzili z aplikacjami wprowadzającymi elementy programowania.

Konkurs „Jesień wokół nas”

Jesień już na dobre rozgościła się w naszych ogródkach, sadach, lasach i na polach. Samorząd Uczniowski postanowił więc ogłosić konkurs na kompozycję w dowolnej formie (np. kosza, obrazu, makiety) pt. „Jesień wokół nas”. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się niezwykłą kreatywnością i umiejętnościami.Wyniki konkursu zostały ogłoszone na akademii szkolnej. Zarówno zwycięzcy jak i pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody. Prace można podziwiać na wystawie zorganizowanej na szkolnym korytarzu.


Pasowanie klasy I na ucznia i czytelnika

     Zgodnie z tradycją szkoły dnia 23 października 2018r. pierwszaki zostały pasowane na nowych uczniów Szkoły Podstawowej w Waleńczowie. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Uroczystość przebiegała w podniosłej i uroczystej atmosferze. Uczestniczyli w niej odświętnie ubrani uczniowie klasy pierwszej wraz z rodzicami, pani dyrektor, wychowawczyni, nauczyciele i uczniowie szkoły. Uroczystość pasowania rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły pani Doroty Pawelak, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów. Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. 
    Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dodatkową niespodzianką były zawieszki odblaskowe, wręczone przez panią dyrektor. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie. Uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły zostali również uroczyście przyjęci w poczet czytelników Biblioteki Szkolnej. Nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki. Potem wszyscy zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało okolicznościowy dyplom i zakładkę. Mamy nadzieję, że od tej pory każdy pierwszak będzie często odwiedzał bibliotekę i rozbudzi w sobie potrzebę czytania. 
      Nie zabrakło też upominków i słodkości od rodziców. Uroczystość dostarczyła wszystkim dużo wzruszeń i przeżyć, szczególnie dzieciom i rodzicom. Mamy nadzieję, że ten ważny moment w życiu każdego ucznia pozostanie na długo w ich pamięci.

Teatr Kukiełkowy „TOMCIO” z Nowego Sącza w naszej szkole

We wtorkowe przedpołudnie 30 października odwiedził naszą szkołę Teatr Kukiełkowy „Tomcio” z Nowego Sącza. Zaprezentował przedszkolakom i uczniom klas I-IV „Bajkę o szczęściu”. Dzieci z wielkim zainteresowaniem śledziły losy Dziadka, Myszki, Świnki i Koguta. Staruszek namówiony przez Kupca wymienił kolejno swoich przyjaciół na fajkę, nożyk i zegarek. Gdy został sam zatęsknił za zwierzakami. Była to bardzo pouczająca bajka o człowieku, który za rzeczy materialne oddawał handlarzowi zwierzęta, które wiernie mu towarzyszyły w codziennym życiu. Doszedł jednak do wniosku, że świecidełka nie mogą zastąpić przyjaciół i wyruszył na ich poszukiwanie. Odnalazł zwierzęta, a one wybaczyły mu i wróciły z nim do domu. Głęboka treść, piękna scenografia i kukiełki sprawiły, że przenieśliśmy się w baśniową krainę i czekaliśmy na szczęśliwe zakończenie. Jak to w bajkach bywa, wszystko skończyło się dobrze. Zapamiętajmy morał płynący z tej bajki: przedmioty choćby najpiękniejsze szczęścia nie dają, a największym jego źródłem są przyjaźń i miłość bliskich.

„Śniadanie daje moc” 

Już po raz kolejny nasi najmłodsi przystąpili do programu edukacyjnego „Śniadanie daje moc”. Program ten jest elementem edukacji zdrowotnej realizowanej przez uczniów i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej. Jest on działaniem w ramach strategii Partnerstwa dla Zdrowia, a jego najważniejsze jego cele to zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka oraz przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce.

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 12 pażdziernika odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Swoją obecnością zaszczycili nas jak co roku emerytowani pracownicy naszej szkoły. Uczniowie w humorystyczny sposób przedstawili scenki z życia szkoły a uczennice klas VIII i VII uświetniły występy piosenkami. Uczniowie w ten sposób wyrazili wdzięczność nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w codzienne nauczanie i wychowanie.
Dyrektor szkoły również złożyła życzenia obecnym oraz emerytowanym nauczycielom i pracownikom szkoły i podziękowała im za trudną pracę. 


„ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” to ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Duda. Projekt ten powstał w trosce o zdrowie młodego pokolenia, skierowany jest do uczniów klas 0-III. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Dyktando Niepodległościowe

W dniu 9 października uczniowie naszej szkoły z kl. V, VII i VIII wzięli udział w VI Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii” organizowanym przez Stowarzyszenie Polonistów i Fundację „Zawsze Warto”, pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Partnerzy konkursu to: Zespół Szkół im. Św. Edyty Stein KSW w Lublińcu oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Częstochowie. Celem dyktanda było przede wszystkim:
 • uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej,
 • doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych 
 • związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę (1914/1918 -1989),
 • kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego,
 • rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej. 
Mamy nadzieję, że uczniowskie zmagania nad polszczyzną, wczytywanie się 
w teksty poświęcone bohaterom i wydarzeniom historycznym stały się okazją do refleksji nie tylko nad językiem polskim, ale też nad trudnymi losami naszej Niepodległej oraz inspiracją do ich poznawania i zgłębiania.

Lekcje historii
W dniach 24-27 września 2018r., w ramach realizacji projektu „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje…”, w naszej szkole odbyły się lekcje historii o jasnogórskim bohaterze - kpt. Arturze Wiśniewskim oraz Częstochowie i Jasnej Górze w czasie I wojny światowej. Zajęcia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem zaproponowanych scenariuszy lekcji przeznaczonych dla poszczególnych grup wiekowych znajdujących się na stronie internetowej www.niepodlegla.com. Wypracowane przez uczniów materiały posłużyły do przygotowania wystawy patriotycznej o okolicznościach przejęcia Jasnej Góry przez polskie oddziały w dniu 4 listopada 1918r. 

Maciejówki XXI wieku
W dniu 3 października odbył się kolejny etap zajęć organizowanych w naszej szkole 
w ramach realizacji projektu pt.: „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”. Były to swego rodzaju warsztaty krawieckie, podczas których uczniowie kl. 7 i 8 ozdabiali czapki maciejówki - najbardziej charakterystyczne i rozpoznawalne nakrycia głowy żołnierzy I Brygady Legionów. Jest to prosta czapka z okrągłym, nieutwardzonym denkiem, wykonana z szarego (szaroniebieskiego) sukna. Zajęcia miały na celu przede wszystkim przybliżenie uczniom tematyki umundurowania żołnierzy walczących u boku Józefa Piłsudskiego. Uczniowie mogli wykazać się pomysłowością i kreatywnością, spróbować swoich możliwości w projektowaniu i ozdabianiu żołnierskich nakryć głowy.

Bezpieczeństwo najważniejsze!

Pod takim hasłem w dniu 13 września odbyła się pogadanka na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły przeprowadzona przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. Rozmowy z uczniami odbyły się z podziałem na dwie grupy wiekowe: młodszą, która obejmowała uczniów klas 0 – IV i starszą dla klas V-VIII. W starszej grupie wiekowej funkcjonariusze przekazali też zgromadzonej młodzieży informacje o profilaktyce zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet i innych, wynikających z ich funkcjonowania w dużej grupie rówieśniczej.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

28 września 2018 r. odbyła się VIII edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, zgodnie z tradycją uczniowie naszej szkoły przystąpili do rozwiązywania zadań polegających na wykorzystaniu własności tabliczki mnożenia. Zadania które rozwiązywali uczniowie zostały podzielone na trzy stopnie trudności:
 • I stopień dla klas IV-V,
 • II stopień klasa VI,
 • III stopień dla klas VII-VIII.
Najlepsi uczniowie z każdej z klas, którzy rozwiązali bezbłędnie karty pracy zostali Mistrzami Zastosowania Tabliczki Mnożenia i w nagrodę zostali ocenieni celująco.

Dzień Chłopaka

W dniu 1.10.2018r. w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Chłopaka zorganizowane przez Samorząd Uczniowski. Przebieg apelu miał nietypowy charakter, ponieważ polegał na zmaganiach konkursowych przedstawicieli wszystkich klas. Chłopcy musieli wykazać się umiejętnością wiązania sznurówek (kl. I-IV) i przyszywania guzików (kl.V-VIII). Następne zadanie polegało na rozpoznaniu smaku produktów spożywczych z zawiązanymi oczami. Dwie kolejne konkurencje sprawdzały wiedzę na temat marek samochodów oraz zastosowania różnych narzędzi. Tytuł „Super Chłopak 2018” zdobyli: Bartłomiej Sowa (kategoria klas I-IV) oraz Gracjan Ulatowski (kategoria klas V-VIII). Serdecznie gratulujemy wszystkim chłopcom, którzy wykazali się odwagą, wiedzą i umiejętnościami.

Z okazji święta Waszego, życzenia wszystkiego najlepszego!
Niech każdy dzień dostarcza Wam radości 
i uśmiech zawsze Wam w sercach gości.
Niechaj problemy Was omijają,
A wszyscy bardzo Was kochają. 
Bo jak nikt inny na świecie, 
Wy na to zasługujecie.


Ewakuacja próbna
W piątek 28 września w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. O godzinie 10 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy obsługi drogami ewakuacyjnymi udali się do punktu zbiórki na boisku szkolnym. Należy podkreślić fakt, że uczniowie
bez paniki z dużym zdyscyplinowaniem opuścili zagrożony obszar. Po sprawdzeniu budynku przez strażaków został on przekazany dyrektorowi szkoły. Ćwiczeniom przyglądali się obserwatorzy z Komendy Państwowej Straży Pożarnej z Kłobucka, których dowódca był kpt. mgr inż. Krzysztof Chłąd.
Ćwiczeniom jak zawsze towarzyszyli druhowie z OSP w Waleńczowie, którzy chętnie prezentowali dzieciom wyposażenie wozu bojowego i opowiadali o pracy strażaków. 

Europejski Dzień Języków 2018

Dzień 26 września ustanowiony został w 2001 roku przez Radę Europy, Europejskim Dniem Języków Obcych. Europa, która może poszczycić się niezwykłym bogactwem językowym, posiada bowiem 23 języki urzędowe, a na jej terytorium istnieje ponad 60 lokalnych wspólnot posługujących się językami regionalnymi lub językami mniejszości narodowych.
Właśnie na tę okoliczność, dnia 26 września 2018 roku, odbył się w naszej szkole Szkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Uczniowie każdej klasy, łącznie z dziećmi z oddziału przedszkolnego, zaprezentowali swoje talenty wokalno-językowe, śpiewając piosenki w czterech językach. Przedszkolaki, uczniowie klas młodszych oraz klas od czwartej do szóstej pochwalili się umiejętnościami posługiwania się językami: angielskim, francuskim i oczywiście polskim. Z kolei klasa siódma zaśpiewała piosenki po francusku, a klasa ósma w języku niemieckim.
Zgromadzona społeczność szkolna z uwagą i zainteresowaniem obejrzała występy wszystkich uczniów i nagrodziła ich gromkimi brawami. Pozostaje mieć nadzieję, że treści zawarte w programie artystycznym Szkolnego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej przynajmniej po części staną się motywacją dla uczniów do dalszej nauki języków obcych.
Dyrektor szkoły wręczyła również podziękowania i słodkie upominki uczniom, którzy wykonali prace plastyczne na wystawę „Ja w Europie”. Jubileuszowa akcja Sprzątania Świata - Polska
W tym roku „Sprzątanie Świata” odbyło się pod hasłem „Akcja- segregacja ! 2 x więcej, 2 x czyściej”. W dniu 21wrzesnia 2018r. uczniowie naszej szkoły również włączyli się do tegorocznej edycji, której celem było rozpropagowanie selektywnej zbiórki odpadów.

Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe

18 września nasza szkoła była gospodarzem Gminnych Sztafetowych Biegów Przełajowych. Na trasach biegowych rywalizowały sześcioosobowe drużyny dziewcząt i chłopców z terenu naszej gminy, z pięciu szkół, odpowiednio na 800 i 1000 metrów. Klasyfikacja po przeprowadzonych zawodach przedstawia się następująco: 
DZIEWCZĘTA 
 • I miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach. 
 • II miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie. III miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym. IV miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych.
CHŁOPCY
 • I miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwimaw Złochowicach. 
 • II miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym. III miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych IV miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie.

Wraz z nowym rokiem szkolnym nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu wspierającego budowanie zdrowych postaw żywieniowych dzieci. „Program dla szkół” - pozwala skutecznie budować nawyki żywieniowe dzieci.

Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego

      Zainaugurowana przez Parę Prezydencką tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia  odzyskania  przez Polskę  Niepodległości.       10 września uczniowie  naszej  szkoły  wzięli  udział w czytaniu "Przedwiośnia" S.Żeromskiego. Fragmenty powieści zaprezentowali przedstawiciele klas: V, VI, VII, VIII. "Przedwiośnie" to ostatnia powieść pisarza, została opublikowana w 1924 r.
      Miło nam było gościć p. Anetę Naporę z Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck, która wspólnie z naszymi uczniami czytała utwór. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym przedsięwzięciu.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczysta akademia inaugurująca rok szkolny 2018/2019 rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego oraz oddaniem czci żołnierzom poległym w czasie II wojny  światowej. Następnie uczniowie klas II, IV i V zaprezentowali montaż słowno- muzyczny, który miał na celu pożegnanie wakacji i rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Pani Dyrektor serdecznie powitała rodziców, nauczycieli oraz uczniów, szczególnie tych, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole i złożyła wszystkim życzenia zdrowia oraz sukcesów w nauce.