SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. RED. JANA CISZEWSKIEGO
W WALEŃCZOWIE

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2020/2021

Dokumenty dla rodziców dzieci przedszkolnych


PROGRAM PIT
Rozlicz PIT za 2019 rok i przekaż 1% podatku dla
Szkoły Podstawowej im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie 
Prosimy wpisać w programie cel szczegółowy: SP Waleńczów 5237


PEDAGOG SZKOLNY - mgr Ewelina Heluszka
jest do dyspozycji uczniów, rodziców
i nauczycieli w godzinach pracy:

poniedziałek 12.00- 13.30
wtorek 10.40- 11.40 
czwartek 9.40- 10.40
piątek 10.10- 11.40
Zasady naboru do Oddziału Przedszkolnego 
Szkoły Podstawowej 
im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie 
na rok szkolny 2020/2021

1. Nie biorą udziału w rekrutacji dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w Oddziale Przedszkolnym. Rodzice/opiekunowie prawni w okresie od dnia 3 lutego do 9 marca bieżącego roku składają jedynie w Szkole deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do Oddziału Przedszkolnego (zał. nr 1).
Druk deklaracji można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej.

2. Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego prowadzona będzie od 3 lutego do 16 marca 2020 r. Druk wniosku (zał. nr 2) o przyjęcie dziecka można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej. Wypełniony wniosek należy złożyć w placówce w terminie do dnia 16 marca 2020r.

3. W dniu 17 marca 2020 r. zostanie podana do wiadomości lista kandydatów przyjętych
do Oddziału Przedszkolnego.

Zasady naboru do Szkoły Podstawowej 
im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie
na rok szkolny 2020/2021

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły (obwód obejmuje miejscowość Waleńczów) na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów (zał. nr 1). Druk zgłoszenia można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej.
Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w placówce w terminie do dnia 16 marca 2020 r.

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem przyjmowane są na podstawie wniosku złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów (zał. nr 2). Druk wniosku można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej. Wypełniony wniosek należy złożyć w placówce w terminie do dnia 16 marca 2020 r.

Pobierz pliki


Wybieram zawód dla siebie
Na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów „Wybieram zawód dla siebie"  -  informator o szkolnictwie branżowym” z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2019/2020). Narzędzie to ułatwi uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Link do wyszukiwarki:  https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/

Zasady naboru do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej 
im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie 
na rok szkolny 2019/2020

1. Nie biorą udziału w rekrutacji dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w Oddziale Przedszkolnym. Rodzice / opiekunowie prawni w okresie od dnia 25 lutego do 4 marca bieżącego roku składają jedynie deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do Oddziału Przedszkolnego (zał. nr 1). Druk deklaracji można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły. Wypełnioną deklarację należy złożyć w siedzibie Szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2019r.

2. Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego prowadzona będzie od 1 marca do 15 marca 2019 r. Druk wniosku (zał. nr 2) o przyjęcie dziecka można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019r.

3. Przyjęć dzieci do Oddziału Przedszkolnego dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły. 

Zasady naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 
im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie 
na rok szkolny 2019/2020

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły (obwód obejmuje miejscowość Waleńczów) na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów (zał. nr 1). Druk zgłoszenia można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej.
Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w placówce w terminie do dnia 15 marca 2019 r.

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Dzieci przyjmowane są na podstawie wniosku złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów (zał. nr 2). Druk wniosku można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej. Wypełniony wniosek należy złożyć w placówce w terminie do dnia 15 marca 2019 r.

3. Przyjęć dzieci do kl. I dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły.

4. Określone zostają następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy
składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do kl. I Szkoły Podstawowej w Waleńczowie na rok szkolny 2019/2020:
1) od 1 do 15 marca 2019r.– przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora Szkoły;
2) w dniu 19 marca 2019r. – podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych
do klasy pierwszej Szkoły;
3) od 3 kwietnia do końca sierpnia 2019r. – nabór uzupełniający, przeprowadzany w przypadku wolnych miejsc w klasie pierwszej pozostających po postępowaniu rekrutacyjnym. 

Dokumenty w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych


Zapraszamy na spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się 28 maja o godz. 17.30. 
Dyrektor i nauczyciele

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się 16 kwietnia o godz. 17.30. 
Dyrektor i nauczyciele

PROGRAM PIT
Rozlicz PIT za 2017 rok i przekaż 1% podatku dla
Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie 
Prosimy wpisać w programie cel szczegółowy: SP Waleńczów 5237


Zapraszamy na Jasełaka do naszej szkoły dnia 15 stycznia o godzinie 17.00.
Po jasełkach odbędzie się zebranie z rodzicami.
Dyrektor i nauczyciele

W ramach projektu Cyfrowobezpieczni wysyłamy Państwu linki do ankiet,
o wypełnienie których prosimy całą społeczność szkolną: nauczycieli, uczniów,
i rodziców. Im więcej osób weźmie udział w badaniach, tym lepiej.

Badanie realizowane jest WYŁĄCZNIE drogą internetową.

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 1-3

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się 27 listopada o godz. 17.30. 
Dyrektor i nauczyciele

Pobierz pliki


Pobierz pliki


             Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603) informuję, że w roku szkolnym 2017/2018 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:
 • 22 grudnia 2017r.
 • 2 stycznia 2018r.
 • 30 kwietnia 2018r.
 • 2 i 4 maja 2018r.
 • 4 czerwca 2018r.
Dyrektor szkoły
Dorota Pawelak

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami,
 które odbędzie się 
12 września o godz. 18.00. 
Dyrektor i nauczyciele

Pobierz plikiKolorowy tydzień

Żółty poniedziałek
19.06 
DZIEŃ OWOCÓW 
Wykonanie sałatki owocowej. Dzieci przynoszą obrane owoce, nóż, deseczkę, miskę.


Zielony wtorek
20.06 
DZIEŃ OGÓRKA 
Wykonanie zdrowych kanapek. Dzieci przynoszą produkty na kanapki, nóż, deseczkę, talerzyk itp.


Czerwona środa
21.06 
DZIEŃ KWIATÓW 
Wykonanie kwiatów. Dzieci przynoszą słomki, zieloną bibułę i papier kolorowy, klej.


Biały czwartek
22.06 
DZIEŃ PRZYJAŹNI 
Wykonanie kodeksu przyjaźni. 

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się 
29 maja o godz. 17.00. 
                                                                                                                                Dyrektor i nauczyciele

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się 
24 kwietnia o godz. 17.00. 
Dyrektor i nauczyciele

Informacja dotycząca zachowania bezpieczeństwa
w korzystaniu z gier komputerowych: 

• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji
z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki
i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem
o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
• Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.
Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Gdzie można uzyskać pomoc

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów).
Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod nr telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Zasady naboru do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej 
im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie
na rok szkolny 2017/2018

   1. Nie biorą udziału w rekrutacji dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w Oddziale Przedszkolnym. Rodzice lub opiekunowie prawni w okresie od dnia 22 lutego do 29 lutego bieżącego roku składają jedynie deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do Oddziału Przedszkolnego (zał. nr 2).
Druk deklaracji można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły. Wypełnioną deklarację należy złożyć w siedzibie Szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2017 roku.

  2. Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego prowadzona będzie od 1 marca do 15 marca 2017 roku. Druk wniosku (zał. nr 1) o przyjęcie dziecka można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2017 roku.

 3. Przyjęć dzieci do Oddziału Przedszkolnego dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły. 

Zasady naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 
im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie
na rok szkolny 2017/2018

  1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły (obwód obejmuje miejscowość Waleńczów) na podstawie zgłoszenia rodziców (zał. nr 1).
Druki zgłoszenia można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły.
Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w siedzibie szkoły w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.

  2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Dzieci przyjmowane są na podstawie wniosku złożonego przez rodziców (zał. nr 2). Druki wniosku i załączników (zał. nr 3 i 4) można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Szkoły w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.

  3. Przyjęć dzieci do kl. I dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły.

  4. Określone zostają następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy
składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do kl. I Szkoły Podstawowej
w Waleńczowie na rok szkolny 2017/2018:
 1) od 1 do 31 marca 2017r.– przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego przez komisję rekrutacyjną,
     powołaną przez dyrektora Szkoły;
 2) w dniu 4 kwietnia 2017r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
     i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły oraz liczby wolnych miejsc w tej klasie;
 3) od 4 maja do końca sierpnia 2017r. – nabór uzupełniający, przeprowadzany w przypadku wolnych miejsc
     w klasie pierwszej pozostających po postępowaniu rekrutacyjnym. 

Ulotka Fundacji Edukacji Polonijnej 
z informacjami na temat edukacji polonijnej dostępna pod linkiem:

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się
10 stycznia o godz. 17.00.
Dyrektor i nauczyciele

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się
20 grudnia o godz. 17.00.

Dyrektor i nauczyciele

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się
16 listopada o godz. 17.00.

Dyrektor i nauczyciele


      Informuję, że w roku szkolnym 2016/2017 ustalone zostały w Szkole,Podstawowej im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
- 31 października 2016 r.
- 22 grudnia 2016 r.
- 2 stycznia 2017 r.
- 2 maja 2017 r.
- 5 czerwca 2017 r.
- 16 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245)

Dyrektor szkoły
Dorota Pawelak

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się
7 września o godz. 17.00.
Dyrektor i nauczyciele

Pobierz pliki


Zasady naboru do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej
im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie na rok szkolny 2016/20171. Nie biorą udziału w rekrutacji dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w Oddziale Przedszkolnym. Rodzice lub opiekunowie prawni w okresie od dnia 22 lutego do 29 lutego bieżącego roku składają jedynie deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do Oddziału Przedszkolnego (zał. nr 2). Druk
deklaracji można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły. Wypełnioną deklarację
należy złożyć w siedzibie Szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2016 roku.
2. Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego prowadzona będzie od 1 marca do 15 marca 2016 roku. Druk wniosku (zał. nr 1) o przyjęcie dziecka można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2016 roku.
3. Przyjęć dzieci do Oddziału Przedszkolnego dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły.Zasady naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie na rok szkolny 2016/20171. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły (obwód obejmuje miejscowość Waleńczów) na podstawie zgłoszenia rodziców (zał. nr 1). Druki zgłoszenia można pobrać
w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły. Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w siedzibie szkoły
w terminie do dnia 31 marca 2016 roku.
2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Dzieci przyjmowane są na podstawie wniosku złożonego przez rodziców (zał. nr 2). Druki wniosku i załączników (zał. nr 3 i 4) można pobrać
w Szkole lub zestrony internetowej Szkoły. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy
złożyć w siedzibie Szkoły w terminie do dnia 31 marca 2016 roku.
3. Przyjęć dzieci do kl. I dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły.
4. Określone zostają następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do kl. I Szkoły Podstawowej w Waleńczowie na rok szkolny 2016/2017:
            1) od 1 do 31 marca 2016r.– przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego przez komisję
                rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora Szkoły;
            2) w dniu 4 kwietnia 2016r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
                i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły oraz liczby wolnych miejsc w tej klasie;
            3) od 4 maja do końca sierpnia 2016r. – nabór uzupełniający, przeprowadzany w przypadku
                wolnych miejsc w klasie pierwszej pozostających po postępowaniu rekrutacyjnym.

25 stycznia 2016 r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami

2 grudnia 2015 r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami


Nasza szkoła uczestniczy w realizacji Ogólnopolskiego Programu Rządowego:
„Książki moich marzeń”.
 Drodzy rodzice! Pragniemy zachęcić państwa do głośnego czytania dzieciom. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób - CODZIENNIE CZYTAJCIE
DZIECIOM GŁOŚNO PRZEZ 20 MINUT!
Głośne czytanie:
 • zapewnia emocjonalny rozwój dziecka,
 • rozwija język, pamięć i wyobraźnię,
 • buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem,
 • poszerza wiedzę ogólną,
 • zapobiega uzależnieniu od komputerów i telewizj,
 • uczy myślenia,  poprawia koncentrację,
 • ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole,
 • uczy wartości moralnych,
 • pomaga w wychowaniu,
 • wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka.

                            Informuję, że w roku szkolnym 2015/2016 ustalone zostały w Szkole Podstawowej im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
- 4 stycznia 2016 r.
- 5 stycznia 2016 r.
- 5 kwietnia 2016 r. (sprawdzian klasy VI)
- 2 maja 2016 r.
- 27 maja 2016 r.
- 6 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245)
Dyrektor szkoły
Dorota Pawelak


14 września 2015 r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami
WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

 • 1 ryza papieru ksero
 • 1 szt. Blok techniczny kolorowy
 • 1 szt. Blok rysunkowy kolorowy
 • 3 szt. Blok techniczny
 • 2 szt. Plastelina (proszę podpisać)
 • 2 szt. Zeszyt czysty (gruby) (proszę podpisać)
 • 2 szt. Papier kolorowy (zwykłe wycinanki) (proszę podpisać)
 • 5 szt. Klej szkolny
 • 1 szt. Zeszyt w 3- linie (proszę podpisać)
 • 1 szt. Zeszyt w kratkę 16- kartkowy (proszę podpisać)
 • 1 szt. Farby akwarele (proszę podpisać)
 • 2 szt. Kredki „Bambino” (proszę podpisać)
 • 2 szt. Kolorowanki (proszę podpisać)
 • 1 szt. Teczka papierowa (proszę podpisać)
 • 5 szt. Koperty
 • 3 szt. Ołówek (proszę podpisać)
 • Temperówka (proszę podpisać)
 • Nożyczki (proszę podpisać)
 • 2 szt. Pędzelek (proszę podpisać)
 • 3 op. Chusteczki higieniczne w pudełku
 • Segregator

Podręczniki dla dzieci 5,6- letnich- KRAINA PRZEDSZKOLAKA – roczne przygotowanie przedszkolne- Szurowska Beata

Pobierz plikiZasady naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie na rok szkolny 2015/2016

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły (obwód obejmuje miejscowość Waleńczów) na podstawie zgłoszenia rodziców (zał. nr 1).
Druki zgłoszenia można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły.
Wypełnione zgłoszenie należy osobiście złożyć w siedzibie szkoły bezpośrednio u dyrektora
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 roku.
2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Dzieci przyjmowane są na podstawie wniosku złożonego przez rodziców (zał. nr 2). Druki wniosku i załączników (zał. nr 3 i 4) można pobrać
w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy osobiście
złożyć w siedzibie Szkoły bezpośrednio u dyrektora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 roku.
3. Przyjęć dzieci do kl. I dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły.
4. Określone zostają następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy
składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do kl. I Szkoły Podstawowej
w Waleńczowie na rok szkolny 2015/2016:
1) od 2 do 31 marca 2015r.– przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego przez
komisję rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora Szkoły;
2) w dniu 1 kwietnia 2015r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły oraz liczby wolnych miejsc w tych klasach;
3) od 4 maja do końca sierpnia 2015r. – nabór uzupełniający, przeprowadzany w przypadku wolnych miejsc w klasie pierwszej pozostających po postępowaniu rekrutacyjnym.
5. Kryteria naboru do klasy pierwszej:
1) kandydat uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w Szkole - 10 pkt;
2) rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
lub obowiązek szkolny w Szkole - 10 pkt;
3) rodzic (opiekun prawny) kandydata wychowuje go samotnie - 5 pkt - oświadczenia
rodziców/opiekunów prawnych oraz inne dokumenty dołączone do wniosku (wzór zał. nr 3);
4) kandydat jest objęty pieczą zastępczą (wychowuje się w rodzinie zastępczej)
– 5 pkt – potwierdzone dokumentem potwierdzającym objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135);
5) wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt - oświadczenia rodziców/opiekunów
prawnych dołączone do wniosku (wzór zał. nr 4).

Zasady i kryteria naboru do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej
im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie na rok szkolny 2015/2016

1. Nie biorą udziału w rekrutacji dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w Oddziale Przedszkolnym.
Rodzice lub opiekunowie prawni w okresie od dnia 23 lutego do 27 lutego bieżącego roku składają jedynie deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do Oddziału Przedszkolnego (zał. nr 2). Druk deklaracji można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły. Wypełnioną deklarację należy
osobiście złożyć w siedzibie Szkoły bezpośrednio u dyrektora wnieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2015 roku.
2. Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego prowadzona będzie od 2 marca do 16 marca 2015 roku. Druk wniosku (zał. nr 1) o przyjęcie dziecka można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy osobiście złożyć w siedzibie Szkoły bezpośrednio
u dyrektora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2015 roku.
3. Przyjęć dzieci do Oddziału Przedszkolnego dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły.

Określone zostają następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy
składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Oddziału
Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Waleńczowie na rok szkolny 2015/2016:
1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 02.03 do
16.03.2015 r.; termin postępowania uzupełniającego: od 17.08 do 25.08.2015 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 23.03.2015 do godz. 15.00; termin postępowania uzupełniającego do 28.08.2015 r.

Pobierz pliki


Pobierz pliki


                            Informuję, że w roku szkolnym 2014/2015 ustalone zostały w Szkole Podstawowej im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
- 10 listopada 2014 r.
- 2 stycznia 2015 r.
- 5 stycznia 2015 r.
- 1 kwietnia 2015 r. (sprawdzian klasy VI)
- 5 czerwca 2015 r.
- 15 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245)
Dyrektor szkoły
Dorota Pawelak

          W dniach 12- 17 maja 2014 roku uczniowie klas I-III i oddziału przedszkolnego obchodzić będą
"Święto kolorów". Będzie to wyjątkowy czas i dlatego prosimy rodziców o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia oraz przygotowanie strojów dla Swoich pociech.

Pobierz pliki
Zasady naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie na rok szkolny 2014/2015

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły (obwód obejmuje
miejscowość Waleńczów) na podstawie zgłoszenia rodziców (zał. nr 1).
Druki zgłoszenia można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły.
Wypełnione zgłoszenie należy osobiście złożyć w siedzibie szkoły bezpośrednio u dyrektora lub
upoważnionej osoby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2014 roku.

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Dzieci przyjmowane są na podstawie wniosku złożonego przez rodziców (zał. nr 2).
Druki wniosku i załączników (zał. nr 3 i 4) można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy osobiście złożyć w siedzibie Szkoły bezpośrednio
u dyrektora lub upoważnionej osoby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2014 roku.

3. Przyjęć dzieci do kl. I dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły.

4. Określone zostają następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do kl. I Szkoły Podstawowej w Waleńczowie na rok
szkolny 2014/2015:
1) od 1 do 31 marca 2014r.– przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora Szkoły;
2) w dniu 2 kwietnia 2014r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły oraz liczby wolnych miejsc w tych klasach.
3) od 5 maja do końca sierpnia 2014r. – nabór uzupełniający, przeprowadzany w przypadku wolnych
miejsc w klasie pierwszej pozostających po postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Kryteria naboru do klasy pierwszej:
1) kandydat uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziałuprzedszkolnego w Szkole - 10 pkt,
2) rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny w Szkole - 10 pkt,
3) rodzic (opiekun prawny) kandydata wychowuje go samotnie - 5 pkt - oświadczenia rodziców/opiekunów
prawnych oraz inne dokumenty dołączone do wniosku (wzór zał. nr 3),
4) kandydat jest objęty pieczą zastępczą (wychowuje się w rodzinie zastępczej) – 5 pkt - potwierdzone
dokumentem potwierdzającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135),
5) wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt - oświadczenia rodziców/opiekunów prawnychdołączone do wniosku (wzór zał. nr 4). 

Pobierz pliki
Zasady i kryteria naboru do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej
im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie na rok szkolny 2014/2015


1. Nie biorą udziału w rekrutacji dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w Oddziale Przedszkolnym
– rodzice lub opiekunowie prawni w okresie od dnia 24 lutego do 28 lutego bieżącego roku składają jedynie deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do Oddziału Przedszkolnego (zał. nr 2). Druk deklaracji można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły.
Wypełnioną deklarację należy osobiście złożyć w siedzibie Szkoły bezpośrednio u dyrektora lub upoważnionej osoby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2014 roku.

2. Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego prowadzona będzie od 1 marca do 14 marca 2014 roku. Druk wniosku (zał. nr 1) o przyjęcie dziecka można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy osobiście złożyć w siedzibie Szkoły bezpośrednio
u dyrektora lub upoważnionej osoby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2014 roku.

3. Przyjęć dzieci do Oddziału Przedszkolnego dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły.

Określone zostają następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Waleńczowie na rok szkolny 2014/2015:
1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 03.03 do 14.03.2014 r.; termin postępowania uzupełniającego: od 18.08 do 25.08.2014 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 21.03.2014 do godz. 15.00; termin postępowania uzupełniającego do 28.08.2014 r. 

Pobierz pliki

Pobierz pliki


                            Informuję, że w roku szkolnym 2013/2014 ustalone zostały w Szkole Podstawowej
im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
- 31 października 2013 r.
- 20 grudnia 2013 r.
- 1 kwietnia 2014 r. (sprawdzian klasy VI)
- 2 maja 2014 r.
- 2 czerwca 2014 r.
- 20 czerwca 2014 r.
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 5 października  2010 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245)

Dyrektor szkoły
Dorota Pawelak


 

10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu

 

                1. Odkrywaj Internetrazem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko
z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, któremogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych imstron (pomocny będzie edukacyjny serwis internetowy –
www.sieciaki.pl). Jeśli Twojedziecko sprawniej niż Ty porusza się po Sieci, nie zrażaj się – poproś, by było Twoim przewodnikiem po wirtualnym świecie.


                    2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem
o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.                               

                                                   

                        3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi
w Sieci. Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie w towarzystwie przyjaciół, dorosłych i zawsze po uzyskanej zgodzie rodziców. 

                                                                                                                                                                                        4. Naucz swojedziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich  rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie  może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego adresu i numeru telefonu.


                              5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych
w Sieci. Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzypotrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że niewszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).

                         
                                                   

                                                             6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

 

 

                7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnychtreści w Internecie – Hotline’u lub www.dyzurnet.pl. Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci.

                                                       

8. Zapoznaj dzieckoz NETYKIETĄ –Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie. Przypominaj dziecku o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia podobnie więc
w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie
www.sieciaki.pl). Twoje dziecko powinno je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować  zastrzeżonych materiałów, itp.)                                  9. Poznaj sposobykorzystania z Internetu przez Twoje dziecko. Przyglądnij się jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.10.Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami. Internet jestdoskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa. Porady możesz również ściągnąć, wydrukować i mieć zawsze pod ręką.